Új periodika indult az Erdőmérnöki Karon. A Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó pályázat keretein belül megjelent az első szakkönyv, amely a folyamatos erdőborítás megvalósításával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

Az Erdőmérnöki Kar „Silva naturalis – A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata” címmel egy kétéves futamidejű TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV pályázatot nyert el. A projekt végéig több monográfiát is meg kell jelentetni, ezért a projekt vezetése úgy döntött, hogy önálló periodikát indít Silva naturalis néven. Bízunk abban, hogy a projekt zárása után is folytatódhat majd a kutatás ezen a téren, s lesznek eredmények a további kötetek kiadásához. A periodika alcíme „A folyamatos erdőborítás elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának sorozata” nevet viseli, amely utal arra, hogy nemcsak az egyetemeken, kutatóintézetekben elért eredmények publikálása a céljuk, hanem a tőmelletti erdészkedés során nyert gyakorlati tapasztalatok közreadásától sem zárkóznak el.

Dr. Bartha Dénes és Dr. Puskás Lajos a periodika szerkesztői